Productwijzers

In deze productwijzers vindt u algemene informatie over de betreffende verzekeringen.
Welke risico's dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u?

Met deze productwijzers helpt Guis & Partners u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzers zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Productwijzer Levensverzekeringen
Direct ingaande lijfrente
Erfrente
Kapitaalverzekering
Spaarhypotheekverzekering
Uitvaartverzekering

Productwijzer Inkomensverzekeringen
Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)
Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)
Collectieve vaste WIA-aanvulling
Collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers
Collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers
Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)
WGA-eigenrisicodragers
Cookie instellingen