Overig

Betalingsachterstand op je schadeverzekering

Het kan gebeuren dat je niet genoeg saldo op je rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om je premie te incasseren. Je kunt ook een keer vergeten je premie over te maken. In beide gevallen heb je een betalingsachterstand. Wij sturen je dan een betalingsherinnering. Wat kun je doen bij een betalingsachterstand? Wil je jouw openstaande premie direct betalen? Dan kun je dat doen via rekeningnummer: NL030ABNA0642714746 t.n.v. Guis & Partners. Vermeld daarbij altijd je polisnummer. Kun je niet meteen betalen? En heb je nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Heijkoop & Partners BV Gerechtsdeurwaarders. Neem dan even contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0184-675.666. Heb je al een brief Heijkoop & Partners BV Gerechtsdeurwaarders gekregen? Dan loopt het contact over je betalingsachterstand via hen. Voor vragen moet je contact met hen opnemen van 08.30 tot 16.30 uur op 050-525.00.50. Zij helpen je dan verder. Heb je zorgen over je financiën of heb je schulden? Steeds meer mensen zoeken hulp bij hun geldzaken. Het op orde houden van geldzaken is namelijk best een uitdaging. Je geldzaken zijn op orde als je iedere maand genoeg inkomsten hebt om je vaste uitgaven van te betalen en genoeg overhoudt om van te leven. Op www.nvvk.nl vind je aangesloten schuldhulpverlenende instanties. Doe een gratis test voor advies op maat voor Schuldhulpverlening Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via www.geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat. Wat gebeurt er als je een betalingsachterstand hebt?  Reageer je niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt je betalingsachterstand op en lopen de aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Heijkoop & Partners BV Gerechtsdeurwaarders, het van ons over.   Je kunt misschien een betalingsregeling treffen  Lukt het je niet om je premieachterstand in één keer te betalen? Dan kan je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met jou stellen wij een betalingsregeling vast. Wij moeten de premie dan wel kunnen incasseren van je rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.   Wanneer stopt de dekking van je verzekering? Als je de premie niet betaalt, stopt de dekking van je verzekering. In de brief staat welke datum voor jou van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. Je kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.   Als je motorrijtuig onverzekerd is, ben je strafbaar! De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is jouw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijg je van RDW een boete van honderden euro’s. Je bent namelijk wettelijk verplicht je motorrijtuig te verzekeren   Je hebt betaald. Wanneer ben je weer verzekerd? Je bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij je achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor je motorrijtuigenverzekering.   Wil je voortaan via automatisch incasso betalen? Met een automatische incasso verklein je het risico dat je een premiebetaling mist. Bovendien is het gratis.   Zo stel je een automatische incasso in Neem contact met ons op en houd je gegevens bij de hand: je volledige naam, je adresgegevens, je rekeningnummer en het polisnummer van je verzekering. Je kunt ons telefonisch of per mail bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur: T  0184-675.666 E  info@guis.nl

Externe klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wat kunt u doen? Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat per e-mail of brief aan ons kenbaar maken. Onze gegevens zijn: Guis & Partners B.V. Postbus 158 3360 AD Sliedrecht T 0184-675 666 E info@guis.nl Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen, dan ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie. Kifid Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U moet dit doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen. Wij aanvaarden het bindend advies van de Kifid. Gegevens van het Kifid zijn:   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG Den Haag T 070-333 89 99 W www.kifid.nl E-mail: consumenten@kifid.nl Ook is het mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u met uw klacht naar de rechter gaat kunt u niet meer naar het Kifid. Zie ook de consumenten informatie “Een financiële klacht” van de AFM.

Fraudeprocedure

In de fraudeprocedure is vastgelegd wat te doen wanneer blijkt uit toetsing dat er sprake is van een vermoeden van fraude. Daarnaast heeft onze organisatie een fraudecontactpersoon aangesteld. Onze fraudecontactpersoon is MW. A.A.C. Heezen-Mostert. De fraudecontactpersoon is gerigistreerd op VolmachtBeheer.  Procedure bij vermoeden van fraude In ons acceptatie- en schadebehandelingsprocedures hebben bij een herkenbaar controlemoment opgenomen. Aan de hand van de fraude-indicatoren zoals vermeld in het Spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden toetsen wij of er sprake kan zijn van fraude. Indien er vermoeden van fraude is, wordt de volgende procedure gevolgd: Het dossier wordt besproken met onze fraudecontactpersoon; Indien het vermoeden van fraude blijft bestaan dan draagt onze fraudecontactpersoon het dossier over aan de fraudecoördinator van de betreffende volmachtgever. De volmachtgever verricht vervolgens het onderzoek.  Inhoud dossier Van iedere fraudezaak wordt een dossier aangelegd. Verantwoordelijk voor het fraudedossier is de fraudecontactpersoon. In het dossier wordt de volgende informatie opgenomen: De fraude-indicatoren scorelijst. Zie hoofdstuk 3 van het Spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden; De kenmerken van het vermoeden van fraude; Gegevens over degene(n) die bij de fraude zijn betrokken; Gegevens van de onderhavige verzekering en/of schadedossiers; De uitkomst van de behandeling / beoordeling door de volmachtgever; De maatregelen die naar aanleiding van het vermoeden van de fraude zijn genomen; Een kopie van de aangifte bij politie. Frauderegister De fraudezaken worden geregistreed in een frauderegister. Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd dan informeren wij de fraudeur per brief en wij nemen de volgende maatregelen; De schade wordt niet vergoed; Een reeds uitgekeerde schade moet worden terugbetaald; De interne onderzoekskosten van €532,- worden verhaald door SODA; Extra gemaakte kosten worden eveneens verhaald; De verzekering wordt opgezegd. Dit geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht; Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst; De volmachtgever plaatst de fraudeur op de interne incidentenlijst; Wij registreren de fraude in ons frauderegister; Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS;

Intern beloningsbeleid

Onze medewerkers worden beloond met een vast salaris. Er worden geen bonussen uitgereikt op basis van de hoeveelheid of soort producten die een medewerker adviseert. De belangen van de klant staan centraal en wij hanteren dan ook een persoonlijke, eerlijke en heldere benadering. Onafhankelijke financiële advisering Het aantal grotere, volledig onafhankelijke, financiële adviescentra dat samenwerkt met vrijwel alle financiële instellingen is in uw regio nogal gering. Guis is één van die grotere. Geen nieuwkomer maar een gerenommeerde organisatie. Onze specialisten kunnen op elk niveau helder communiceren. Net zo adequaat met de geroutineerde accountant als met de fiscaal/financieel minder goed geïnformeerde gesprekspartner. Als relatie van Guis kunt u altijd meteen over de gewenste hypotheekoffertes en pensioenberekeningen beschikken. Omdat Guis voldoende gekwalificeerd is om die á la minute zelf op te stellen Assurantie-intermediair en assuradeur Guis is zowel assurantie-intermediair als assuradeur. Van de eerste groep zijn er velen, de tweede categorie is zeer beperkt. Guis Assuradeuren is het volmachtbedrijf met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde heeft het de bevoegdheid gekregen om producten van verzekeraars onder eigen merknaam te verkopen. Daarnaast biedt de volmacht mogelijkheden om productontwikkeling af te stemmen op de doelgroep van Guis & Partners. Voor u als klant levert dit veel voordelen op: • Vlotte afgifte van op maat gemaakte polissen vanuit ons kantoor • Snelle en deskundige schadeafhandeling door onze eigen schadeafdeling • Alles wordt direct binnen Guis & Partners geregeld Bij Guis & Partners vindt u speciaal ontwikkelde verzekeringen die alleen bij Guis Assuradeuren te verkrijgen zijn. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van alle mogelijkheden van de volmacht- gevende maatschappijen. Het volmachtbedrijf is de snelle schakel tussen het adviesbedrijf Guis & Partners en de verzekeringsmaatschappijen. Momenteel hebben wij volmacht van ARAG SE Nederland en Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Adviseren Guis Assuradeuren biedt zoals eerder genoemd  speciaal ontwikkelde verzekeringsproducten aan via Guis & Partners. Wanneer wij u een passend product van Guis Assuradeuren kunnen aanbieden zullen wij de verzekering bij voorkeur hier onderbrengen. Echter zullen wij er altijd naar streven het meest geschikte product voor u te selecteren bij de verzekeraar naar keuze. Meer informatie op de website van Guis Assuradeuren.

Cookiebeleid

Guis & Partners gebruikt functionele, analystische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Guis & Partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analytics diensten werken door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van data door Google en/of derden. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Overzicht cookies Hieronder een overzicht van cookies op onze website: _ga Functie: Inzicht in het websitebezoek (anoniem) Bewaartermijn: 2 jaar   _gid Functie: Inzicht in het websitebezoek (anoniem) Bewaartermijn: 24 uur   gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric Functie: Inzicht in het websitebezoek (anoniem) Bewaartermijn: Tijdens sessie   wfvt_ Functie: Inzicht in het websitebezoek (anoniem) Bewaartermijn: 1 uur   wfwaf-authcookie-, wordfence Functie: Inlogverzoeken van gebruikers verifiëren voor veiligheid Bewaartermijn: 12 uur    wordpress-logged_in_, wordpress_sec_ Functie: Identificatie van de ingelogde gebruiker Bewaartermijn: Tijdens sessie   wordpress_test_Cookie Functie: Controleren of de webbrowser van de gebruiker is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren Bewaartermijn: Tijdens sessie   wp-settings, wp-settings-time Functie: Bevatten informatie over de algemene geografische locatie van de gebruiker Bewaartermijn: 1 jaar

Privacyverklaring

Guis & Partners, gevestigd aan Brouwerstraat 2, 3364 BE Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens Bezoekadres: Brouwerstraat 2, 3364 BE Sliedrecht Postadres: Postbus 158, 3360 AD Sliedrecht Telefoon: 0184 675 666 E-mail: info@guis.nl Website: guis.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Guis & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Adresgegevens Geboortedatum Geslacht Geboorteplaats Nationaliteit Telefoonnummer(s) E-mailadres Burgelijke staat IBAN Rijbewijsgegevens Beroepsgegevens Locatiegegevens Gegevens over de activiteiten van bezoekers van onze website Gegevens over surfgedrag van onze websitebezoeker Lijst met contactgegevens van een gebruiker van de app Internetbrowser en apparaattype Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch doorgeeft Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Guis & Partners gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Uiterlijke kenmerken Gezondheid Strafrechtelijke verleden Kredietwaardigheidscheck - Bij Guis & Partners is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u afsluit. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. Gegevens van personen jongeren dan 16 jaar - Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoek ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd ben dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@guis.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Burgerservicenummer (BSN) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Guis & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten; Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie; Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten; Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product; Op basis van uw nadrukkelijke toestemming voor specifieke doeleinden; Op basis van bepaalde regel- en wetgevingen moeten wij gegevens verzamelen, zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.  Geautomatiseerde besluitvorming Guis & Partners neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaar hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Guis & Partners) tussen zit. Guis & Partners gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Direct afsluiten van een scooterverzekering via Klik & Sluit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Guis & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn: 7 jaar na het beëndigen voor een rechtsbijstand- en motorrijtuigenverzekering 10 jaar na het beëndigen voor een brandverzekering 30 jaar na het beëndigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence Voor alle overige verzekeringen 10 jaar na het beëndigen van de verzekering Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn: 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier Voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier Onze bewaartermijn voor adviesdossiers zijn: 10 jaar na het beëindigen van de hypothecaire lening bij hypotheekadviezen Voor alle overige adviezen 10 jaar na het beëindigen van een adviesdossier Delen van persoonsgegevens van derden Guis & Partners deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen: Banken en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden Notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen Verzekeraars waarvoor wij als tussenpersoon optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade Schadeherstelbedrijven Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op uw privacy Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en indien dit geen inbreuk doet op uw privacy Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiling en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guis & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Cookiebeleid Guis & Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Guis & Partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Guis & Partners. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@guis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Guis & Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap  Gegevens registreren Stichting CIS Uw gegevens kunnen verwerkt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatie- en schadebeleid kan de verzekeraar uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Dit doen we om risico's te beheersen en verzekeringscriminaliteit/fraude tegen te gaan.  Namelijk bij ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Zo kan bijvoorbeeld bij een calamiteit sneller achterhaald worden waar een persoon of bedrijf verzekerd is. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl. Op deze website zijn ook de procedures betreffende inzage en correctie van uw gegevens nader toegelicht. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Guis & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of per e-mail via info@guis.nl Wijzigingen in het Privacybeleid Guis & Partners behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Guis & Partners adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 19-10-2018.

Cookie instellingen