SCHADE MELDEN

Meld uw schade direct via onze app of website (zie onderaan).

U kunt uw schade tijdens onze kantoortijden ook telefonisch melden via 0184-675 666 of e-mailen naar info@guis.nl.

Verloop Schadebehandeling
STAP 1 U constateert schade. U meldt uw schade bij ons. Dit kan schriftelijk, telefonisch, via de app of via onderstaand formulier. Een melding via een schadeformulier is in vele gevallen noodzakelijk. Een eerste inhoudelijke reactie volgt zo spoedig mogelijk.

STAP 2 Wij nemen uw schade in behandeling. Aan de hand van uw melding en schadeformulier beoordelen wij de dekking op uw polis. Tevens kijken wij of het inschakelen van een schade-expert noodzakelijk is.

STAP 3 Wij nemen contact met u op om het verdere verloop van de schade door te nemen. Bent u het niet eens met de uitkomst van de expertise, dan is het meestal mogelijk om een contra-expert in te schakelen. Ook nemen wij indien nodig contact op met de tegenpartij om de schade te regelen.

STAP 4 Wanneer alle benodigde informatie compleet is gaan wij over tot afhandeling van de schade. Een eventuele uitkering volgt.

Tips bij schade
  • Heeft u een aanrijding gehad? Vul gezamenlijk zo volledig mogelijk het aanrijdingsformulier in.
  • Neem voordat u overgaat tot herstel altijd contact met ons kantoor op. Wij kunnen u eventueel naar een samenwerkende hersteller verwijzen.
  • Neem foto's van de schade. Dit kan de afhandeling van de schade bespoedigen.
  • Meldt uw schade altijd zo spoedig mogelijk. Hoe sneller u de schade meldt, hoe sneller wij de schade voor u kunnen afhandelen.
Schade door een onbekende of onverzekerde dader?
Indienen claim / interactieve video zie hieronder. Klik op de afbeelding om de video te kunnen bekijken.Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de Privacyverklaring.

Direct hulp nodig na een ongeval?
Raadpleeg onderstaande telefoonnummers voor contact met de juiste hulpcentrale.

ASR Acute Noodhulp & Pech  (030) 256 77 77
Heeft u schade gereden met uw motorrijtuig en kunt u niet verder rijden? Neem dan contact op met de a.s.r. Alarmcentrale. 

Nationale Nederlanden Autoverzekering   +31 88 66 33 333
Heeft u hulp nodig na een ongeval (in het buitenland)? Of heeft u pech in het buitenland en een WA-Casco dekking? Neemt u dan contact op met de Alarmcentrale Motorrijtuigen Buitenland.

Nationale Nederlanden Reisverzekering   +31 70 314 75 75
Heeft u direct hulp nodig in het buitenland tijdens uw reis? De TravelCare Alarmcentrale staat 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar.

Schade melden

Veld leegmaken
Cookie instellingen